Περισσότεροι από το 90% των μαθητών και γονέων στα συνεργαζόμενα σχολεία, επέλεξαν τις υπηρεσίες του Schoolbox για την προμήθεια των υλικών της σχολικής λίστας κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2019 – 2020.
Η διαδικασία είναι πραγματικά πολύ γρήγορη κι εύκολη, ενώ παράλληλα το προσωπικό του Schoolbox βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να προσφέρει διευκρινήσεις ή βοήθεια σε οποιονδήποτε την χρειαστεί. Ο γονέας αρκεί μόνο να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας πει το όνομα και την τάξη του μαθητή ή της μαθήτριας.

Οχι, μπορεί να πραγματοποιηθεί παραγγελία οποιουδήποτε κόστους.

Οχι. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι επιθυμητή η αγορά όλων
των προϊόντων που αναφέρονται στην σχολική λίστα και περιλαμβάνονται στο
πακέτο (εάν για παράδειγμα υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά), τότε γίνεται
τροποποίηση του πακέτου και τα προϊόντα αυτά αφαιρούνται.

Κάθε συσκευασία schoolbox, φέρει το όνομα και την τάξη του παιδιού και
παραδίδεται στο σχολείο δωρεάν, λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς. Αν αυτό δεν είναι εφικτό ή στην περίπτωση που ο γονιός επιθυμεί να λάβει
το πακέτο σε κάποια άλλη διεύθυνση, τότε η παράδοση πραγματοποιείται εντός
δύο ημερών. Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται είτε ηλεκτρονικά, είτε με
αντικαταβολή όταν η αποστολή πραγματοποιείται σε διεύθυνση εκτός σχολείου.

Στόχος μας είναι να προμηθεύουμε τους μαθητές με τα κατάλληλα εργαλεία για την εξέλιξή τους. Κάθε χρόνο διαλέγουμε με ιδιαίτερη προσοχή ασφαλή και πιστοποιημένα προϊόντα , κατασκευασμένα από Ευρωπαίους κυρίως κατασκευαστές όπως Carioca, Faber, Pilot, Staedtler, Stabilo κ.α. Με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτει το σχολείο, δίνεται η δυνατότητα δειγματισμού των προϊόντων ώστε να υπάρξει έγκριση από τον διδακτικό προσωπικό.
Σε περίπτωση αστοχίας υλικού η αν κάποιο προϊόν δεν ανταποκριθεί στις προδιαγραφές του σχολείου , τότε αντικαθίσταται άμεσα , ανεξαρτήτως ποσότητας
Περισσότεροι από το 90% των μαθητών και γονέων στα συνεργαζόμενα σχολεία, επέλεξαν τις υπηρεσίες του Schoolbox για την προμήθεια των υλικών της σχολικής λίστας κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2019 – 2020.
Η διαδικασία είναι πραγματικά πολύ γρήγορη κι εύκολη, ενώ παράλληλα το προσωπικό του Schoolbox βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να προσφέρει διευκρινήσεις ή βοήθεια σε οποιονδήποτε την χρειαστεί. Ο γονέας αρκεί μόνο να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας πει το όνομα και την τάξη του μαθητή ή της μαθήτριας.

Οχι, μπορεί να πραγματοποιηθεί παραγγελία οποιουδήποτε κόστους.

Οχι. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι επιθυμητή η αγορά όλων
των προϊόντων που αναφέρονται στην σχολική λίστα και περιλαμβάνονται στο
πακέτο (εάν για παράδειγμα υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά), τότε γίνεται
τροποποίηση του πακέτου και τα προϊόντα αυτά αφαιρούνται.

Κάθε συσκευασία schoolbox, φέρει το όνομα και την τάξη του παιδιού και
παραδίδεται στο σχολείο δωρεάν, λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς. Αν αυτό δεν είναι εφικτό ή στην περίπτωση που ο γονιός επιθυμεί να λάβει
το πακέτο σε κάποια άλλη διεύθυνση, τότε η παράδοση πραγματοποιείται εντός
δύο ημερών. Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται είτε ηλεκτρονικά, είτε με
αντικαταβολή όταν η αποστολή πραγματοποιείται σε διεύθυνση εκτός σχολείου.

Στόχος μας είναι να προμηθεύουμε τους μαθητές με τα κατάλληλα εργαλεία για την εξέλιξή τους. Κάθε χρόνο διαλέγουμε με ιδιαίτερη προσοχή ασφαλή και πιστοποιημένα προϊόντα , κατασκευασμένα από Ευρωπαίους κυρίως κατασκευαστές όπως Carioca, Faber, Pilot, Staedtler, Stabilo κ.α. Με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτει το σχολείο, δίνεται η δυνατότητα δειγματισμού των προϊόντων ώστε να υπάρξει έγκριση από τον διδακτικό προσωπικό.
Σε περίπτωση αστοχίας υλικού η αν κάποιο προϊόν δεν ανταποκριθεί στις προδιαγραφές του σχολείου , τότε αντικαθίσταται άμεσα , ανεξαρτήτως ποσότητας